Det skal være nemmere at blive iværksætter i Danmark

Vi befinder os i en tid med enorm global konkurrence. Verden er, populært sagt, blevet mindre – Dette pga. den store udvikling som Internettet har gennemlevet de sidste 10 år. Skal Danmark ud og gøre sig gældende på det globale marked og kunne konkurrere med verden, så kræver det en fundamental ændring flere steder. Jeg mener specielt at der skal fokuseres på iværksætteri i Danmark. Men fokus skal ikke udelukkende være at give de danske iværksættere bedre vilkår – det skal også være nemmere at blive iværksætter og starte egen forretning op i første omgang. Det er det som dette indlæg skal handle om.

Dansk iværksætter forenings målsætninger

DIF (Dansk iværksætter forening) har opsat nogle målsætninger, som jeg klart mener savner politisk opbakning på nuværende tidspunkt:

1) Det skal være nemmere at være iværksætter

2) Iværksætterskatten skal afskaffes

3) Konkret fradrag ved opstart af virksomhed

4) Iværksætteruddannelse på professionsniveau

5) Lavere skat på arbejde – det skal kunne betale sig at få succes

6) Mere iværksætteri og entreprenørskab på skoleskemaet

7) Én indgang til offentlige myndigheder for iværksættere og nystartede virksomheder

8) Barselsfond for iværksættere

9) Iværksætterydelse i stedet for dagpenge

10) Danske iværksættere skal anerkendes for deres store samfundsbidrag

Se meget mere om disse punkte hos DIF

Jeg tror at alle de læser dette indlæg, og som går ind for iværksætteri, kan se fornuften i ovenstående 10 punkter. Jeg har selv været inde på, at der skulle være lempelig skat for iværksættere i et tidligere indlæg her på siden (læs her).

Iværksætteri og entreprenørskab på skoleskemaet

Specielt synes jeg at det er interessant at fremhæve punkt 6 ovenfor. I Danmark er der al for lidt fokus på at ruste studerende til at starte egen forretning op. Sammenholder man eks. danske business-skoler, som CBS, så burde de jo klart være forkæmpere for at optimere vilkårene for iværksættere. Selv CBS virker dog umiddelbart til at følge bøgerne en anelse for meget. Alle der er/har været selvstændig ved udmærket godt at man ikke udelukkende kan lære at drive en forretning ud fra bøger. Man kan selvfølgelig få en masse god basisviden (som også er vigtig), men hvorfor lader man ikke eleverne prøve at indgå i nogle processer som er en direkte parallel til virkeligheden?

Jeg boede i USA for nogle år siden og her fulgte jeg undervisningen på et universitet uden for Maryland. Faget handlede kun om iværksætteri og efter første uge i faget var der allerede valgt hvilken type forretning man ville ”starte”, fundet en mentor fra det lokale erhvervsliv og opsat en business plan. Her efterfulgte så en lang række teoretiske timer omkring drift af virksomhed, økonomi, lovgivning og den slags. Undervisningen blev rigtig interessant fordi alle eleverne jo ville vide meget om netop ovenstående teoretiske ting, da de jo skulle bruges til deres nye virksomhed, som var startet op igennem faget. Man kunne mærke en kæmpe energi hos 95 % af alle eleverne.

Det kunne være meget interessant at lave et parallel projekt med elever fra Danske videregående uddannelsessteder og jeg håber at dette indlæg evt. kan være med til at sætte nogle tanker i gang hos undervisere der brænder for iværksætteri.

Opsummerende tanker om iværksætteri

Afslutningsvis, så vil jeg summere op, og så sige at der er ingen tvivl om at, hvis man indførte undervisning med fokus på iværksætteri, så ville dette lede til en større succes for dem som skal ud og drive forretning, men selvfølgelig også for Danmark som land. Jo flere iværksættere der klare sig godt desto flere arbejdspladser skaber dette og herigennem også flere skattekroner i kassen. Der er således kun ting der taler for, at regeringen begynder at initiere tiltag, sådan at det kan blive nemmere at være iværksætter i Danmark.

Jeg kunne godt tænke mig at få feedback fra folk som har været i en situation, hvor iværksætterånden var enorm stor. Del gerne her på siden eller send mig en mail.

Med Venlig Hilsen,

Casper Ravn-Sørensen

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *